La Relacio Juridica Obligacional eBook

Titantitan.mx La Relacio Juridica Obligacional Image
DESCRIPCIÓN

El libro La Relacio Juridica Obligacional en formato PDF. El libro La Relacio Juridica Obligacional en formato MOBI. El libro La Relacio Juridica Obligacional en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Carles Maluquer De Motes. Disfruta leyendo con el sitio web titantitan.mx.

La relació jurídica obligacional pretén ser una eina d’estudi, de seguiment i de comprensió de l’assignatura Dret Civil II. Té una estructura didàctica adaptada al programa de l’assignatura, i és el resultat d’anys de docència i d’anàlisi. L’obra exposa els conceptes fonamentals del dret d’obligacions, sense insistir en antecedents històrics o en teories doctrinals, sobre la base de la legislació positiva i d’un estudi acurat dels textos legals. La persepectiva parteix sempre del dret català, aplicable preferentment a Catalunya, tot i que la majoria dels conceptes es troben encara al Codi civil, en espera d’un codi patrimonial català. En definitiva, l’obra es presenta com el complement idoni per cursar de forma presencial l’assignatura. Per la seva claredat, però, també pot ser útil als professionals o a qui vulgui consolidar coneixements sobre aquesta matèria.

INFORMACIÓN

TAMAÑO DEL ARCHIVO
8,44 MB
FECHA
2008
ISBN
9788447533206
DESCARGAR LEER EN LINEA

Obligación Jurídica De Wikipedia, la enciclopedia libre La obligación jurídica, en Derecho, es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora cumplir con una prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros…

Esta Enciclopedia Jurídica es un gran diccionario jurídico. Es la situación de ligamen entre la Administración Pública, de un lado, y el individuo, del otro, estando regulada tal relación por normas jurídicas de carácter administrativo. Constituye el núcleo fundamental del Derecho administrativo.Surge naturalmente en la vida social organizada, como una consecuencia de la función ...